Úvodní stránka


Chci zaslat nabídku tepelného čerpadla

NULOVÉ DOMY - stavěte chytře

e-shop

KontaktÚvodní stránka

Tepelná čerpadla země - voda

Země-voda

Tepelná čerpadla země - voda odebírají teplo ze země prostřednictvím horizontálních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Jejich předností je menší závislost tepelného výkonu na počasí a zachovávají si celoročně výhodný poměr energie dodané do zařízení a získané ze země. Z hlediska investičních nákladů je třeba počítat s cenou za provedení zemních prací, které jsou významnou položkou v celkových nákladech instalace tepelného čerpadla.


Nabídka výrobce Dimplex obsahuje tepelná čerpadla země - voda v rozsahu 6 až 130kW se kterými je možné vyhovět tepelným potřebám jakéhokoli objektu.

Pro maximální použitelnost je možné volit univerzální provedení nebo kompaktní tepelné čerpadlo obsahující potřebné komponenty primárního i sekundárního okruhu.

Podle potřebného využití je možné příslušenství pro přichlazování ze zemních vrtů nebo přímo tepelná čerpadla země - voda pro chlazení reverzem chladícího okruhu.

Další variantou jsou tepelná čerpadla s vysokou provozní teplotou topné vody pro objekty s topným systémem nevyhovujícím pro použití běžného tepelného čerpadla.


Kompaktní tepelná čerpadla země - voda s integrovaným ohřívačem teplé vody a hydraulickým propojením včetně oběhových čerpadel

Tepelné čerpadlo0°C solanka a 45°C topná voda0°C solanka a 35°C topná voda
Tepelný výkonTopný faktorTepelný výkonTopný faktor
Dimplex SIW 6TES5,6 kW3,65,9 kW4,7
Dimplex SIW 8TES7,3 kW3,77.8 kW4,8
Dimplex SIW 11TES9,9 kW3,810,5 kW4,9
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511.

Univerzální tepelná čerpadla Dimplex země - voda pro volitelné příslušenství

Tepelné čerpadlo0°C solanka a 45°C topná voda0°C solanka a 35°C topná voda
Tepelný výkonTopný faktorTepelný výkonTopný faktor
Dimplex SI 6TU5,8 kW3,66,1 kW4,7
Dimplex SI 8TU7,5 kW3,68,1 kW4,8
Dimplex SI 11TU10,4 kW3,710,7 kW4,9
Dimplex SI 14TU13,3 kW3,813,8 kW5,0
Dimplex SI 18TU17,0 kW3,617,5 kW4,7
Dimplex SI 22TU22,3 kW3,622,9 kW4,4
Dimplex SI 26TU25,7 kW3,826,2 kW4,9
Dimplex SI 35TU33,1 kW3,734,8 kW4,8
Dimplex SI 50TU47,8 kW3,752,0 kW5,0
Dimplex SI 75TU70,2 kW3,773,5 kW4,8
Dimplex SI 90TU81,7 kW3,686,0 kW4,7
Dimplex SI 130TU132,1 kW3,7138,1 kW4,6
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla země - voda

Tepelné čerpadlo0°C solanka a 45°C topná voda0°C solanka a 35°C topná voda
Tepelný výkonTopný faktorTepelný výkonTopný faktor
Dimplex SIH 9TE8,7 kW3,48,9 kW4,4
Dimplex SIH 11TE10,3 kW3,510,9 kW4,5
Dimplex SIH 20TE20,5 kW3,421,4 kW4,4
Dimplex SIH 40TE31,7 kW3,234,2 kW4,1
Dimplex SIH 90TU86,5 kW3,588,6 kW4,3
Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 70°C.
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511.

Reverzibilní tepelná čerpadla země - voda pro topení a chlazení

Tepelné čerpadloChladící
výkon
0°C solanka a 55°C top. voda0°C solanka a 35°C top. voda
Tep. výkonTop. faktorTep. výkonTop. faktor
Dimplex SI 30TER+46,7 kW22,0 kW2,028,6 kW3,8
Dimplex SI 75TER+91,3 kW59,5 kW2,164,0 kW3,4
Dimplex SI 130TUR+188,4 kW103,1 kW2,8108,5 kW4,2
Provozní teplota primárního okruhu -5°C až 25°C a teplota topné vody do 55°C.
Chladící výkon při teplotě primárního okruhu 10°C a chladící vody 18°C.
Parmetry jsou uvedené podle normy EN 14511.


Rychlá zpráva nebo dotazKontakt pro odpověďJméno:  
E-mail:  
Telefon: