Úvodní stránka


Chci zaslat nabídku tepelného čerpadla

NULOVÉ DOMY - stavěte chytře

e-shop

KontaktÚvodní stránka

Publikované články o tepelných čerpadlech

Vytápění dřevostaveb ... už žádný problém

Vytápění dřevostaveb

Kvalitně provedené dřevostavby zpravidla díky své konstrukci mívají malé tepelné ztráty, většinou se jedná o nízkoenergetické objekty. Pro celoroční využívání však je nezbytně nutné zajistit jejich vytápění a větrání, aby pobyt byl dostatečně komfortní a také zdravý.

Dosud se zajištění mikroklimatických podmínek v dřevostavbách řešilo a řeší poměrně různorodě, komplikovaně a nekoncepčně. Důvodem tohoto stavu je v podstatě potřeba malého tepelného zdroje, vzhledem k nízkým tepelným ztrátám.


Pomoc při výběru tepelného čerpadla

Pomoc při výběru tepelného čerpadla

O tom, že na našem trhu s tepelnými čerpadly je -slušně řečeno- nepřehled, se všeobecně ví, bylo na toto téma řadu diskusí, ale nenašla se zatím metoda, která by rozdělila kvalitní tepelná čerpadla od nekvalitních a těch, která se jako tepelná čerpadla jen tváří. Na tomto stavu vydělávají především různí obchodníci, dealeři a výrobci, kteří s příslibem nízké ceny nabízejí různá zařízení s parametry, o kterých by se dalo s úspěchem pochybovat. Korunu tomuto nepřehledu dal program „Zelená úsporám“, když do seznamu výrobků a technologií zapsal kdejaký výrobek, byť s nějakými doklady, které mnohdy byly v rozporu se skutečností, i přes upozorňování na tento stav se mávalo různými protokoly, které měly potvrdit parametry zařízení, které vystavovaly instituce nemající jednak odpovídající technické vybavení a co hlavně, neměly k tomu příslušnou kompetenci.


Téměř nulový dům využitím technických prostředků

Téměř nulový dům využitím technických prostředků

Skutečnost, že všechny trendy ve stavebnictví vedou k minimalizaci spotřeby energie při provozu objektů, je samozřejmá. Důvody jsou energetické, ekologické a neposlední řadě i ekonomické.

Současná koncepce, jak toho dosáhnout, vede přes zvyšování úrovně tepelných izolací, likvidaci tepelných mostů a dosažení naprosté neprůvzdušnosti k minimalizaci úniků tepla, což touto formou realizovaný objekt podstatně prodraží.

Existuje však i elegantnější cesta, s níž lze za výrazně nižších pořizovacích nákladů proti dnešní „klasice“ dosáhnout stejných výsledků.


Čím budeme vytápět náš nový dům?

Čím budeme vytápět náš nový dům?

Tuto otázku si stavebník musí položit už ve chvíli, kdy zvažuje jak má být dům velký, čím bude vybaven a v jaké lokalitě bude stát.

Pokud si umí na tyto otázky odpovědět, tak již zbývá pouze se rozhodnout, co bude hlavním zdrojem energie pro vytápění, případně chlazení, ohřev užitkové vody a možná i vody bazénu.


Snižování energetické náročnosti s využitím tepelných čerpadel

Snižování energetické náročnosti

Skutečnost, že tepelná čerpadla jsou zařízení, která dokáží z okolí vytápěného objektu posbírat tepelnou energii a tuto pak převést na teplotní úroveň využitelnou pro vytápění a ohřev vody, je všeobecně již známa. Již dvacet let se i u nás instalují tepelná čerpadla, v největší míře však pro využití v rodinných domcích.

V současné době však roste zájem o využití tepelných čerpadel v bytových domech. Zde při správném návrhu kvalitního zařízení lze významně snížit spotřebu energie pro vytápění. Vhodnost instalací tepelných čerpadel souvisí přímo se zateplovacím trendem, který má značný rozvoj i díky podpůrným finančním stimulům.


Tepelná čerpadla Dimplex pro inovativní topení a chlazení

Tepelná čerpadla pro topení a chlazení

Společnost TERMO KOMFORT s.r.o., specializovaná na energeticky úsporné systémy, dodává na náš trh tepelná čerpadla Dimplex jak pro bydlení, tak pro komerční zaměření. Výrobní závod koncernu GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND v bavorském Kulmbachu má za dobu 35 let zkušeností s výrobou chladících zařízení se specializací na tepelná čerpadla.

Ve výrobním programu jsou zahrnuty všechny systémy. V souladu s evropským trendem (s ohledem na příznivé podmínky mírného klimatického pásma) se těžiště výzkumu, vývoje a výroby orientuje především na tepelná čerpadla systém vzduch-voda.


Tepelná čerpadla v komerčních objektech

Tepelná čerpadla v komerčních objektech

V současné době se převážná většina tepelných čerpadel instaluje v rodinných domech, ať už v novostavbách nebo starších domech. Tento stav vychází ze skutečnosti, že rostoucí ceny energií se přímo dotýkají provozních nákladů těchto domů a tím přímo „kapsy“ jejich majitelů. Je to naprosto přirozené a kdo takto jedná, má náskok před ostatními, kterým tento nezvratný vývoj dojde později.

V komerční sféře však je situace poněkud jiná. Nová výstavba nebo stávající provozy, kde se zvyšování cen energií také citelně projevuje, se liší od rodinných domů tím, že náklady na vytápění jsou „firemní“ a to jsou zcela jiné peníze, než ty domácí, které jsou již po zdanění a jdou z domácí peněženky.